O zespole

Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca” powstał w 1984 roku przy Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Bystrzycy nad Olzą. Jego założycielami byli państwo Maria i Leonard Podzemni. Przez długi okres czasu prowadzili ten zespół wraz z córką Dagmar Podzemną. Podstawą repertuaru zespołu jest folklor rodzimego Podbeskidzia, prezentowany często w opracowaniu widowiskowym.

Ponadto repertuar obejmuje suity tańców polskich (suita rzeszowska, tańce górali żywieckich, kujawiak z oberkiem, polonez), tańce czeskie, ukraińskie, słowackie (suita wschodniosłowacka i myjawska) oraz tańce węgierskie. Zespół „Bystrzyca” zdobył popularność , występując nie tylko na imprezach w gminie i na całym Zaolziu, ale także w Polsce, Francji, Niemczech i Turcji.

Od 2008 roku jest współorganizatorem Międzynarodowego Świętojańskiego Festiwalu Folklorystycznego w Bystrzycy.

Obecnie zespół liczy 20 tancerzy, kierownictwo tworzą Ewa i Michal Nemec.