18.3.2013

Po udanym sezonie balowym zespół pilnie przygotowuje się na Bydgoskie Impresje Muzyczne, które odbędą się od 1. - 6. lipca w Bydgoszczy. Bydgoskie Impresje Muzyczne to festiwal organizowany przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy oraz przez Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży w Bydgoszczy "Pałac". Na festiwalu i w konkursie uczestniczą młodzieżowe zespoły muzyczne z kilkunastu krajów, nie tylko z Europy ale również z Ameryki i Azji. Ideą Festiwalu i również konkursu jest stworzenie warunków i przyjaznej atmosfery dla prezentacji dorobku artystycznego uczestników z różnych obszarów kulturowych, a także intergracja młodzieży poprzez wspólne muzykowanie, zabawę i twórczy wypoczynek.

Zespół Bystrzyca będzie uczestniczył w tym roku w konkursie, gdzie postara się zachwycić komisję tańcami słowackimi. Nie mniej jednak zespół będzie uczestniczył także w festiwalu, gdzie pokaże publiczności przede wszystkim tańce góralskie i będzie tym mógł reprezentować nasze MK PZKO Bystrzyca oraz kulturę całego Zaolzia.

Żeby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.