Informacje
o zespole

Historia

Zespół Folklorystyczny Bystrzyca powstał w roku 1984 przy MK PZKO w Bystrzycy. Zaliczany do czołówki zaolziańskich zespołów charakteryzuje się swoją otwartością, energią i siłą. Cieszy się popularnością nie tylko na Zaolziu ale również w świecie.

Maria Podzemna
założycielka i długoletnia kierowniczka zespołu (1984-2003)

Leon Podzemny i córka Dagmar Laryszová
założyciel i kierownictwo zespołu do roku 2006

Jan Kubeczka
długoletni kierownik muzyczny zespołu

Eva i Michal Nemec
długoletnie kierownictwo zespołu 2006 – 2020

Renata Polok
kierownik zespołu (2017-…)

Jakub Kaleta
instruktor tańca

Dorota Cymorek
instruktor tańca

Tancerze

Filip Klimek

Anna Milerska

Beata Kubiena

Karolina Twardzik

Tiffany Sajdok

Sabina Wojnar

Alicja Iwanuszek

Jan Milerski

Andrzej Kubiena

Vojtěch Bednář

Adam Szczotka

Jan Stopa

Adam Bielan

Maria Wania

Denisa Pindur

Tomasz Cymorek

Aneta Byrtus

Paweł Czernek

Beata Dziadek

Marek Krzemien

Stanisław Raszka

Ewa Berek

Klara Twardzik

Anna Bubik

Mateusz Veselý

Suzanne Pietrosz

Michał Szczotka

Hanna Berek

Adam Maksymilian Hajduk

Ewa Paździora

Oskar Ožana

Iza Klimek

Marek Heczko

Kapela Bezmiana

Adam Martynek
I skrzypce

Jakub Kaleta
II skrzypce

Marian Kluz
altówka

Jan Kowalczyk
basetla

Total: